Iedere situatie roept bij ons een behoefte op waaraan we willen voldoen. We denken na over wat ons te doen staat, en gaan dat doen. Al doende leren we zo wat in ons voordeel werkt, en wat niet.

Door te leren van ervaringen vormen we geleidelijk aan vastomlijnde opvattingen over wat ons te doen staat in bepaalde situaties; we creëren al doende allerlei overtuigingen. En vanuit die overtuigingen vormen we specifieke denkpatronen die onze gedachtengang gaan bepalen. 

Meer en meer gaan we vervolgens doen wat we al deden, en krijgen we dus wat we al kregen. Onze overtuigingen verworden tot zichzelf vervullende voorspellingen. Ze worden bewaarheid omdat we onbewust al weten wat we gaan krijgen. We vormen zo allerlei gewoontes waarmee we onze eigen realiteit creëren. Nadenken over wat ons staat te doen is niet meer nodig, ons onderbewustzijn weet al wat te doen.

Ideaal, totdat een situatie ontstaat waarin onze gewoontes niet meer vóór ons blijken te werken.

Als resultaten uitblijven, er geen beweging meer is, het niet naar wens verloopt, het anders gaat dan we hadden bedoeld, dan worden we ons ineens bewust dat er iets moet veranderen. Dan wordt ons duidelijk dat 95% van wat we uit gewoonte doen, geen toegevoegde waarde heeft voor wat we nu écht willen bereiken.

Vaak zoeken we het eerst buiten onszelf, maar al snel blijkt dan dat we daar weinig tot niets aan kunnen veranderen. Gebeurtenissen doen zich voor, situaties zijn zoals ze zijn, mensen doen wat ze doen. 

We ontdekken dat het enige wat we echt kunnen veranderen, datgene is wat we zelf doen!  

Willen we iets anders, dan moeten we zelf een nieuwe realiteit creëren. Dan ontkomen we er niet aan om onze gewoontes aan te passen, dan zullen we onze overtuigingen los moeten te laten en ze moeten vervangen door nieuwe.  

Om te kunnen veranderen zullen we twee essentiële stappen moeten zetten. Bewust worden én bewust kiezen. Dan zijn groeisprongen mogelijk!

De eerste stap betreft het verhogen van ons niveau van bewustzijn. Wat we doen mag niet langer automatisch worden bepaald vanuit ons onderbewustzijn. 

Inzicht in onze gewoontes, en de overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen, is een absolute vereiste. We moeten onszelf weer bewust worden van onze eigen gedachtengang, we moeten immers weten wat we anders moeten gaan doen.

Door onszelf de juiste vragen te stellen, door de signalen adequaat te interpreteren, leren we om te erkennen wat we feitelijk doen in situaties, en ontdekken we welke overtuigingen we hebben. We leren te waarderen wat onze eigen rol, onze feitelijke bijdrage en ons eigen aandeel in de situatie is. Dit stelt ons in staat om onze opvattingen serieus te doorgronden én ze te heroverwegen.

De tweede stap is het creëren van nieuwe overtuigingen en gewoontes.  

We moeten onszelf bewust ont-doen van onze oude overtuigingen, en deze per direct vervangen door nieuwe. Per direct omdat ons onderbewustzijn niet in staat is om tegelijkertijd tegengestelde overtuigingen te bevatten, onze gedachtengang moet immers eenduidig zijn omdat we iets maar op één bepaalde manier kunnen doen. We kunnen niet al doende leren, het moet per direct helder en duidelijk zijn. 

Ons onderbewustzijn is evenmin in staat om onderscheidt te maken tussen ervaringen de we zelf daadwerkelijk hebben opgedaan én ervaringen waarvan we denken dat we ze hebben opgedaan. 

Door zelf positieve ervaringen te creëren waarvan we denken ze te hebben opgedaan zijn we in staat om meteen overtuigingen te vormen die voldoende vastomlijnd zijn. We kunnen hier bewust voor kiezen door af te stemmen op de behoefte die bij ons leeft, te verbeelden wat ons staat te doen, en vervolgens te ervaren wat het met ons doet als we dit zouden doen.

We moeten per direct ook daadwerkelijk gaan doen wat daaruit volgt. En we moeten dit blijven doen. We creëren nieuwe gewoontes die vóór ons werken door daadwerkelijk te gaan ervaren wat het met ons doet. Dit vereist dat we de intentie en bereidheid brengen om te blijven doen wat ons staat te doen.